Contact Information

Dr Joaquin Perez Soler
Lecturer

Joaquin»dot»Perez»hyphen»soler»at»uv»dot»es

Departament d’Enginyeria Electrònica (DIE)

Digital Systems and Communications Design research group (DSDC)

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE-UV)

Universitat de València

Avinguda de la Universitat s/n

46100 Burjassot, VALENCIA, SPAIN

GoogleScholarLogo
ResearchGate_Logo